Geberit NO
Informasjon

Du bruker en eldre nettleser som vi ikke lenger støtter, og dermed vil du ikke lenger kunne bruke alle funksjonene. Vi anbefaler deg å bruke en oppdatert nettleser når du besøker nettkatalogen vår.

Lukk
Systemer
Serier
Nyheter
Opprett ny liste
Avbryt
Meldingen din er sendt.
Lukk

Geberit myDay nedfellingsservant

Geberit myDay nedfellingsservant

Finn reservedeler
Finn dokumenter
Kontaktskjema

Artikler (1)

{"productId":"PRO_481371","name":"Geberit myDay nedfellingsservant","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_537072","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/70/72/DAS_537072_20170925_155328.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/70/72/DAS_537072_20170925_155328.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/70/72/DAS_537072_20170925_155328.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/70/72/DAS_537072_20170925_155328.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/70/72/DAS_537072_20170925_155328.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/70/72/DAS_537072.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/70/72/DAS_537072_20170925_155328.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_514423","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/44/23/DAS_514423_20170818_111626.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/44/23/DAS_514423_20170818_111626.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/44/23/DAS_514423_20170818_111626.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/44/23/DAS_514423_20170818_111626.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/44/23/DAS_514423_20170818_111626.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/44/23/DAS_514423.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/44/23/DAS_514423_20170818_111626.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_514447","orientation":"TopViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/44/47/DAS_514447_20170818_111154.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/44/47/DAS_514447_20170818_111154.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/44/47/DAS_514447_20170818_111154.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/44/47/DAS_514447_20170818_111154.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/44/47/DAS_514447_20170818_111154.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/44/47/DAS_514447.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/44/47/DAS_514447_20170818_111154.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_514515","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/45/15/DAS_514515_20170818_111421.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/45/15/DAS_514515_20170818_111421.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/45/15/DAS_514515_20170818_111421.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/45/15/DAS_514515_20170818_111421.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/45/15/DAS_514515_20170818_111421.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/45/15/DAS_514515.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/45/15/DAS_514515_20170818_111421.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_514435","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/44/35/DAS_514435_20170818_111128.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/44/35/DAS_514435_20170818_111128.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/44/35/DAS_514435_20170818_111128.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/44/35/DAS_514435_20170818_111128.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/44/35/DAS_514435_20170818_111128.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/44/35/DAS_514435.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/44/35/DAS_514435_20170818_111128.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"245460600","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/70/72/DAS_537072_20170925_155328.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_245544","value":"6159105","rawValue":"6159105","unit":[]},{"attributeId":"ATT_459792","value":"Hvit / KeraTect","rawValue":"Hvit / KeraTect","unit":[]},{"attributeId":"ATT_324838","value":"Uten","rawValue":"Uten","unit":[]},{"attributeId":"ATT_324840","value":"Uten","rawValue":"Uten","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"60 cm","rawValue":"60","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"13 cm","rawValue":"13","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"40 cm","rawValue":"40","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"variantId":"PRO_481371_245460600","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/no-NO/zip/cad-drawings/article/245460600","zipPhotosDrawingsLink":"/no-NO/zip/photos-drawings/article/245460600","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}}],"attributesList":[{"attributeId":"ATT_245544","name":"NRF nr.","type":"essential"},{"attributeId":"ATT_459792","name":"Farge / overflate","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_324838","name":"Kranhull","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_324840","name":"Overløp","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10931","name":"B","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10951","name":"H","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_380239","name":"T","type":"technical"}],"articlesListSize":1},"technicalDataList":{"list":[{"name":"Materiale","value":"Porselen","sequence":1290}]},"additionalInformation":{"list":[]},"scopeOfDelivery":{"included":[{"name":"Avløpsdeksel","url":null,"sequence":20}],"notIncluded":[],"hasScopeOfDelivery":true},"characteristics":{"list":[]},"applicationPurposes":{"list":[{"name":"For montering i benkeplater ovenfra","url":"/no-NO/products/search?application_purposes=RAT_1822404","sequence":10},{"name":"For montering i servantunderskap","url":"/no-NO/products/search?application_purposes=RAT_503447","sequence":20}]},"accessories":{"list":[{"key":"PRO_325805","name":{"no_NO":"Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel"},"url":"/no-NO/Geberit-overl%25C3%25B8psventil-med-fritt-utl%25C3%25B8p-og-ventildeksel/PRO_325805.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_332969","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/29/69/DAS_332969_20170925_151436.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/29/69/DAS_332969_20170925_151436.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/29/69/DAS_332969_20170925_151436.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/29/69/DAS_332969_20170925_151436.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/29/69/DAS_332969_20170925_151436.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/29/69/DAS_332969.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/29/69/DAS_332969_20170925_151436.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_456262","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/62/62/DAS_456262_20180413_162002.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/62/62/DAS_456262_20180413_162002.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/62/62/DAS_456262_20180413_162002.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/62/62/DAS_456262_20180413_162002.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/62/62/DAS_456262_20180413_162002.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/62/62/DAS_456262.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/62/62/DAS_456262_20180413_162002.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_885629","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/56/29/DAS_885629_20200117_113004.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/56/29/DAS_885629_20200117_113004.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/56/29/DAS_885629_20200117_113004.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/56/29/DAS_885629_20200117_113004.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/56/29/DAS_885629_20200117_113004.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/56/29/DAS_885629.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/56/29/DAS_885629_20200117_113004.jpg"}]}},{"key":"PRO_481371","name":{"no_NO":"Geberit myDay nedfellingsservant"},"url":"/no-NO/Geberit-myDay-nedfellingsservant/PRO_481371.html","seriesName":{"no_NO":"myDay"},"numberArticles":1,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_537072","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/70/72/DAS_537072_20170925_155328.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/70/72/DAS_537072_20170925_155328.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/70/72/DAS_537072_20170925_155328.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/70/72/DAS_537072_20170925_155328.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/70/72/DAS_537072_20170925_155328.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/70/72/DAS_537072.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/70/72/DAS_537072_20170925_155328.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_514423","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/44/23/DAS_514423_20170818_111626.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/44/23/DAS_514423_20170818_111626.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/44/23/DAS_514423_20170818_111626.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/44/23/DAS_514423_20170818_111626.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/44/23/DAS_514423_20170818_111626.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/44/23/DAS_514423.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/44/23/DAS_514423_20170818_111626.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_514447","orientation":"TopViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/44/47/DAS_514447_20170818_111154.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/44/47/DAS_514447_20170818_111154.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/44/47/DAS_514447_20170818_111154.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/44/47/DAS_514447_20170818_111154.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/44/47/DAS_514447_20170818_111154.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/44/47/DAS_514447.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/44/47/DAS_514447_20170818_111154.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_514515","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/45/15/DAS_514515_20170818_111421.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/45/15/DAS_514515_20170818_111421.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/45/15/DAS_514515_20170818_111421.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/45/15/DAS_514515_20170818_111421.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/45/15/DAS_514515_20170818_111421.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/45/15/DAS_514515.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/45/15/DAS_514515_20170818_111421.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_514435","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/44/35/DAS_514435_20170818_111128.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/44/35/DAS_514435_20170818_111128.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/44/35/DAS_514435_20170818_111128.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/44/35/DAS_514435_20170818_111128.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/44/35/DAS_514435_20170818_111128.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/44/35/DAS_514435.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/44/35/DAS_514435_20170818_111128.jpg"}]}}]},"canBeCombinedWith":{"list":[{"key":"PRO_484681","name":{"no_NO":"Geberit myDay underskap til nedfellingsservant, med én skuff"},"url":"/no-NO/Geberit-myDay-underskap-til-nedfellingsservant,-med-%25C3%25A9n-skuff/PRO_484681.html","seriesName":{"no_NO":"myDay"},"numberArticles":4,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_540612","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/06/12/DAS_540612_20210208_160300.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/06/12/DAS_540612_20210208_160300.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/06/12/DAS_540612_20210208_160300.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/06/12/DAS_540612_20210208_160300.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/06/12/DAS_540612_20210208_160300.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/06/12/DAS_540612.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/06/12/DAS_540612_20210208_160300.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_514420","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/44/20/DAS_514420_20170818_111612.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/44/20/DAS_514420_20170818_111612.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/44/20/DAS_514420_20170818_111612.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/44/20/DAS_514420_20170818_111612.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/44/20/DAS_514420_20170818_111612.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/44/20/DAS_514420.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/44/20/DAS_514420_20170818_111612.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_514523","orientation":"TopViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/45/23/DAS_514523_20191017_122437.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/45/23/DAS_514523_20191017_122437.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/45/23/DAS_514523_20191017_122437.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/45/23/DAS_514523_20191017_122437.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/45/23/DAS_514523_20191017_122437.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/45/23/DAS_514523.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/45/23/DAS_514523_20191017_122437.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_514494","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/44/94/DAS_514494_20200805_174148.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/44/94/DAS_514494_20200805_174148.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/44/94/DAS_514494_20200805_174148.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/44/94/DAS_514494_20200805_174148.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/44/94/DAS_514494_20200805_174148.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/44/94/DAS_514494.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/44/94/DAS_514494_20200805_174148.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_514509","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/45/09/DAS_514509_20170818_111252.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/45/09/DAS_514509_20170818_111252.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/45/09/DAS_514509_20170818_111252.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/45/09/DAS_514509_20170818_111252.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/45/09/DAS_514509_20170818_111252.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/45/09/DAS_514509.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/45/09/DAS_514509_20170818_111252.jpg"}]}},{"key":"PRO_484593","name":{"no_NO":"Geberit myDay avløpsdeksel"},"url":"/no-NO/Geberit-myDay-avl%25C3%25B8psdeksel/PRO_484593.html","seriesName":{"no_NO":"myDay"},"numberArticles":1,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_654928","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/49/28/DAS_654928_20191018_091500.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/49/28/DAS_654928_20191018_091500.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/49/28/DAS_654928_20191018_091500.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/49/28/DAS_654928_20191018_091500.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/49/28/DAS_654928_20191018_091500.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/49/28/DAS_654928.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/49/28/DAS_654928_20191018_091500.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_573424","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/34/24/DAS_573424_20180416_153011.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/34/24/DAS_573424_20180416_153011.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/34/24/DAS_573424_20180416_153011.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/34/24/DAS_573424_20180416_153011.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/34/24/DAS_573424_20180416_153011.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/34/24/DAS_573424.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/34/24/DAS_573424_20180416_153011.jpg"}]}}]},"spareParts":{"list":[{"productId":"646900bb-b785-49d0-afec-24d2e90e1b59","name":"Servanter (Geberit myDay)","brandNames":"Geberit, Keramag","series":"myDay","types":null,"url":"/no-NO/spare-part/Servanter-(Geberit-myDay)/SPT_1080375.html","shareUrl":"http://catalog.geberit.no/no-NO/spare-part/SPT_1080375.html","manufactureFrom":2011,"manufactureTo":2023,"image":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/22/74/DAS_1722274_20200205_152350.jpg","sparePartArticles":{"sparePartArticlesList":[{"articleCode":"595775000","position":"1","url":"/no-NO/595775000.html","name":"Geberit myDay avløpsdeksel","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":true,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":{"ATT_245544":"6159467"}},{"articleCode":"595754000","position":"1.1","url":null,"name":"Geberit sett O-ringer for avløpsdeksel for servant (2 stk.)","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"595740000","position":"2","url":null,"name":"Geberit avløpsdeksel til servant","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null}],"attributes":{"ATT_245544":"NRF nr."}}}]},"documents":{"list":[{"description":"DXF-maler","contentType":"TAS","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/971.001.00.0_00.dxf","languages":[],"visible":true},{"description":"Mal","contentType":"TSB","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.138.00.0_00.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ZH","ES","ET","CS","AR","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true},{"description":"Miljøvaredeklarasjon","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.351.00.1_00.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Miljøvaredeklarasjon","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.405.00.1_00.pdf","languages":["FR"],"visible":false},{"description":"Miljøvaredeklarasjon","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.350.00.1_00.pdf","languages":["DE"],"visible":false},{"description":"Miljøvaredeklarasjon","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.360.00.1_00.pdf","languages":["IT"],"visible":false},{"description":"Monteringsanvisning","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.017.00.0_00.pdf","languages":[],"visible":true},{"description":"Ytelseserklæring","contentType":"TLE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/970.696.00.0_00.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Ytelseserklæring","contentType":"TLE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.680.00.0_12.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","BS","UK","SK","SL","MK","SQ","SR","SV","EN","GR","IT","ES","ET","CS","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true}]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/no-NO/pdf/product/PRO_481371","zipUrl":"/no-NO/zip/product/PRO_481371","seriesUrl":"/no-NO/series/SC1_485146","shareUrl":"http://catalog.geberit.no/no-NO/PRO_481371.html","seriesName":"myDay","showAccessoriesSection":true,"showCanBeCombinedWithSection":true,"showApplicationPurposesSection":true,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":true,"overviewtables":true,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","DOCUMENTS","OVERVIEW_TABLES","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[{"name":"Tilbehørsoversikt – Geberit myDay servanter","url":"https://cdn.data.geberit.com/overviews/NO-no/DAS_1099795.pdf"}]}}
Last ned CAD-tegninger
Avbryt

Tekniske data

  • Materiale
    Porselen

Bruksformål
Klikk på et bruksformål for å søke etter flere produkter

Leveranseomfang

  • Avløpsdeksel

Tilbehør

Tilbehørsoversikter

Kan kombineres med

{"list":[{"description":"DXF-maler","contentType":"TAS","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/971.001.00.0_00.dxf","languages":[],"visible":true},{"description":"Mal","contentType":"TSB","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.138.00.0_00.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ZH","ES","ET","CS","AR","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true},{"description":"Miljøvaredeklarasjon","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.351.00.1_00.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Miljøvaredeklarasjon","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.405.00.1_00.pdf","languages":["FR"],"visible":false},{"description":"Miljøvaredeklarasjon","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.350.00.1_00.pdf","languages":["DE"],"visible":false},{"description":"Miljøvaredeklarasjon","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.360.00.1_00.pdf","languages":["IT"],"visible":false},{"description":"Monteringsanvisning","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.017.00.0_00.pdf","languages":[],"visible":true},{"description":"Ytelseserklæring","contentType":"TLE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/970.696.00.0_00.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Ytelseserklæring","contentType":"TLE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.680.00.0_12.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","BS","UK","SK","SL","MK","SQ","SR","SV","EN","GR","IT","ES","ET","CS","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true}]}

Reservedeler

Det har oppstått en feil ved Geberit ID-tjenestene. Prøv å logge deg inn igjen.