Geberit NO
Informasjon

Du bruker en eldre nettleser som vi ikke lenger støtter, og dermed vil du ikke lenger kunne bruke alle funksjonene. Vi anbefaler deg å bruke en oppdatert nettleser når du besøker nettkatalogen vår.

Lukk
Systemer
Serier
Nyheter
Opprett ny liste
Avbryt
Meldingen din er sendt.
Lukk

Geberit myDay dobbelservant

Geberit myDay dobbelservant

Finn reservedeler
Finn dokumenter
Kontaktskjema

Artikler (1)

{"productId":"PRO_480759","name":"Geberit myDay dobbelservant","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_537052","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/70/52/DAS_537052_20170904_190028.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/70/52/DAS_537052_20170904_190028.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/70/52/DAS_537052_20170904_190028.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/70/52/DAS_537052_20170904_190028.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/70/52/DAS_537052_20170904_190028.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/70/52/DAS_537052.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/70/52/DAS_537052_20170904_190028.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_514424","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/44/24/DAS_514424_20170818_111631.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/44/24/DAS_514424_20170818_111631.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/44/24/DAS_514424_20170818_111631.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/44/24/DAS_514424_20170818_111631.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/44/24/DAS_514424_20170818_111631.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/44/24/DAS_514424.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/44/24/DAS_514424_20170818_111631.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_514448","orientation":"TopViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/44/48/DAS_514448_20170818_111158.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/44/48/DAS_514448_20170818_111158.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/44/48/DAS_514448_20170818_111158.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/44/48/DAS_514448_20170818_111158.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/44/48/DAS_514448_20170818_111158.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/44/48/DAS_514448.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/44/48/DAS_514448_20170818_111158.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_514514","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/45/14/DAS_514514_20170818_111417.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/45/14/DAS_514514_20170818_111417.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/45/14/DAS_514514_20170818_111417.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/45/14/DAS_514514_20170818_111417.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/45/14/DAS_514514_20170818_111417.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/45/14/DAS_514514.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/45/14/DAS_514514_20170818_111417.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_514436","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/44/36/DAS_514436_20170818_111133.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/44/36/DAS_514436_20170818_111133.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/44/36/DAS_514436_20170818_111133.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/44/36/DAS_514436_20170818_111133.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/44/36/DAS_514436_20170818_111133.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/44/36/DAS_514436.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/44/36/DAS_514436_20170818_111133.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"135430600","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/70/52/DAS_537052_20170904_190028.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_245544","value":"6159116","rawValue":"6159116","unit":[]},{"attributeId":"ATT_459792","value":"Hvit / KeraTect","rawValue":"Hvit / KeraTect","unit":[]},{"attributeId":"ATT_324838","value":"Midten","rawValue":"Midten","unit":[]},{"attributeId":"ATT_324840","value":"Uten","rawValue":"Uten","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"130 cm","rawValue":"130","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"13.5 cm","rawValue":"13.5","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"48 cm","rawValue":"48","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"variantId":"PRO_480759_135430600","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/no-NO/zip/cad-drawings/article/135430600","zipPhotosDrawingsLink":"/no-NO/zip/photos-drawings/article/135430600","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}}],"attributesList":[{"attributeId":"ATT_245544","name":"NRF nr.","type":"essential"},{"attributeId":"ATT_459792","name":"Farge / overflate","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_324838","name":"Kranhull","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_324840","name":"Overløp","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10931","name":"B","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10951","name":"H","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_380239","name":"T","type":"technical"}],"articlesListSize":1},"technicalDataList":{"list":[{"name":"Materiale","value":"Porselen","sequence":1290}]},"additionalInformation":{"list":[]},"scopeOfDelivery":{"included":[{"name":"Avløpsdeksel","url":null,"sequence":20}],"notIncluded":[{"name":"Servanttilkopling","url":null,"sequence":4}],"hasScopeOfDelivery":true},"characteristics":{"list":[{"name":"Kan monteres med servantskap","url":"/no-NO/products/search?characteristics=RAT_331919","sequence":10},{"name":"Passer til Geberit servanttilkobling Clou","url":"/no-NO/products/search?characteristics=RAT_510366","sequence":35}]},"applicationPurposes":{"list":[]},"accessories":{"list":[{"key":"PRO_1834183","name":{"no_NO":"Geberit servanttilkopling Clou, med betjeningsspak"},"url":"/no-NO/Geberit-servanttilkopling-Clou,-med-betjeningsspak/PRO_1834183.html","seriesName":null,"numberArticles":1,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_121797","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/17/97/DAS_121797_20170922_093105.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/17/97/DAS_121797_20170922_093105.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/17/97/DAS_121797_20170922_093105.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/17/97/DAS_121797_20170922_093105.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/17/97/DAS_121797_20170922_093105.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/17/97/DAS_121797.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/17/97/DAS_121797_20170922_093105.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_101186","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/11/86/DAS_101186_20180416_143743.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/11/86/DAS_101186_20180416_143743.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/11/86/DAS_101186_20180416_143743.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/11/86/DAS_101186_20180416_143743.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/11/86/DAS_101186_20180416_143743.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/11/86/DAS_101186.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/11/86/DAS_101186_20180416_143743.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_101205","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/12/05/DAS_101205_20180416_143746.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/12/05/DAS_101205_20180416_143746.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/12/05/DAS_101205_20180416_143746.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/12/05/DAS_101205_20180416_143746.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/12/05/DAS_101205_20180416_143746.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/12/05/DAS_101205.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/12/05/DAS_101205_20180416_143746.jpg"}]}},{"key":"PRO_102309","name":{"no_NO":"Geberit ventildeksel til utløpsventil med fritt utløp"},"url":"/no-NO/Geberit-ventildeksel-til-utl%25C3%25B8psventil-med-fritt-utl%25C3%25B8p/PRO_102309.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_456261","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/62/61/DAS_456261_20210917_111838.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/62/61/DAS_456261_20210917_111838.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/62/61/DAS_456261_20210917_111838.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/62/61/DAS_456261_20210917_111838.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/62/61/DAS_456261_20210917_111838.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/62/61/DAS_456261.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/62/61/DAS_456261_20210917_111838.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_456263","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/62/63/DAS_456263_20170411_104600.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/62/63/DAS_456263_20170411_104600.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/62/63/DAS_456263_20170411_104600.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/62/63/DAS_456263_20170411_104600.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/62/63/DAS_456263_20170411_104600.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/62/63/DAS_456263.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/62/63/DAS_456263_20170411_104600.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_102722","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/27/22/DAS_102722_20120220_143900.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/27/22/DAS_102722_20120220_143900.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/27/22/DAS_102722_20120220_143900.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/27/22/DAS_102722_20120220_143900.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/27/22/DAS_102722_20120220_143900.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/27/22/DAS_102722.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/27/22/DAS_102722_20120220_143900.jpg"}]}},{"key":"PRO_325805","name":{"no_NO":"Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel"},"url":"/no-NO/Geberit-overl%25C3%25B8psventil-med-fritt-utl%25C3%25B8p-og-ventildeksel/PRO_325805.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_332969","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/29/69/DAS_332969_20170925_151436.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/29/69/DAS_332969_20170925_151436.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/29/69/DAS_332969_20170925_151436.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/29/69/DAS_332969_20170925_151436.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/29/69/DAS_332969_20170925_151436.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/29/69/DAS_332969.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/29/69/DAS_332969_20170925_151436.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_456262","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/62/62/DAS_456262_20180413_162002.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/62/62/DAS_456262_20180413_162002.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/62/62/DAS_456262_20180413_162002.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/62/62/DAS_456262_20180413_162002.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/62/62/DAS_456262_20180413_162002.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/62/62/DAS_456262.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/62/62/DAS_456262_20180413_162002.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_885629","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/56/29/DAS_885629_20200117_113004.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/56/29/DAS_885629_20200117_113004.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/56/29/DAS_885629_20200117_113004.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/56/29/DAS_885629_20200117_113004.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/56/29/DAS_885629_20200117_113004.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/56/29/DAS_885629.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/56/29/DAS_885629_20200117_113004.jpg"}]}},{"key":"PRO_145876","name":{"no_NO":"Geberit dykkrørvannlås for servant, horisontalt utløp"},"url":"/no-NO/Geberit-dykkr%25C3%25B8rvannl%25C3%25A5s-for-servant,-horisontalt-utl%25C3%25B8p/PRO_145876.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":"Ny","from":{"no_NO":"01.09.2021"},"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_470136","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/01/36/DAS_470136_20170925_163504.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/01/36/DAS_470136_20170925_163504.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/01/36/DAS_470136_20170925_163504.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/01/36/DAS_470136_20170925_163504.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/01/36/DAS_470136_20170925_163504.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/01/36/DAS_470136.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/01/36/DAS_470136_20170925_163504.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_148672","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/86/72/DAS_148672_20180705_145649.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/86/72/DAS_148672_20180705_145649.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/86/72/DAS_148672_20180705_145649.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/86/72/DAS_148672_20180705_145649.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/86/72/DAS_148672_20180705_145649.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/86/72/DAS_148672.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/86/72/DAS_148672_20180705_145649.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_101986","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/19/86/DAS_101986_20180705_145221.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/19/86/DAS_101986_20180705_145221.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/19/86/DAS_101986_20180705_145221.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/19/86/DAS_101986_20180705_145221.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/19/86/DAS_101986_20180705_145221.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/19/86/DAS_101986.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/19/86/DAS_101986_20180705_145221.jpg"}]}},{"key":"PRO_185224","name":{"no_NO":"Geberit dykkrørvannlås for servant, kompaktmodell, horisontalt utløp"},"url":"/no-NO/Geberit-dykkr%25C3%25B8rvannl%25C3%25A5s-for-servant,-kompaktmodell,-horisontalt-utl%25C3%25B8p/PRO_185224.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1448645","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/86/45/DAS_1448645.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_186800","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/68/00/DAS_186800.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_186799","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/67/99/DAS_186799.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg"}]}},{"key":"PRO_480759","name":{"no_NO":"Geberit myDay dobbelservant"},"url":"/no-NO/Geberit-myDay-dobbelservant/PRO_480759.html","seriesName":{"no_NO":"myDay"},"numberArticles":1,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_537052","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/70/52/DAS_537052_20170904_190028.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/70/52/DAS_537052_20170904_190028.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/70/52/DAS_537052_20170904_190028.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/70/52/DAS_537052_20170904_190028.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/70/52/DAS_537052_20170904_190028.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/70/52/DAS_537052.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/70/52/DAS_537052_20170904_190028.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_514424","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/44/24/DAS_514424_20170818_111631.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/44/24/DAS_514424_20170818_111631.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/44/24/DAS_514424_20170818_111631.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/44/24/DAS_514424_20170818_111631.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/44/24/DAS_514424_20170818_111631.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/44/24/DAS_514424.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/44/24/DAS_514424_20170818_111631.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_514448","orientation":"TopViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/44/48/DAS_514448_20170818_111158.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/44/48/DAS_514448_20170818_111158.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/44/48/DAS_514448_20170818_111158.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/44/48/DAS_514448_20170818_111158.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/44/48/DAS_514448_20170818_111158.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/44/48/DAS_514448.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/44/48/DAS_514448_20170818_111158.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_514514","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/45/14/DAS_514514_20170818_111417.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/45/14/DAS_514514_20170818_111417.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/45/14/DAS_514514_20170818_111417.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/45/14/DAS_514514_20170818_111417.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/45/14/DAS_514514_20170818_111417.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/45/14/DAS_514514.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/45/14/DAS_514514_20170818_111417.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_514436","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/44/36/DAS_514436_20170818_111133.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/44/36/DAS_514436_20170818_111133.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/44/36/DAS_514436_20170818_111133.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/44/36/DAS_514436_20170818_111133.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/44/36/DAS_514436_20170818_111133.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/44/36/DAS_514436.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/44/36/DAS_514436_20170818_111133.jpg"}]}}]},"canBeCombinedWith":{"list":[{"key":"PRO_484695","name":{"no_NO":"Geberit myDay underskap for dobbelservant, med én skuff"},"url":"/no-NO/Geberit-myDay-underskap-for-dobbelservant,-med-%25C3%25A9n-skuff/PRO_484695.html","seriesName":{"no_NO":"myDay"},"numberArticles":2,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_540618","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/06/18/DAS_540618_20191018_091502.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/06/18/DAS_540618_20191018_091502.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/06/18/DAS_540618_20191018_091502.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/06/18/DAS_540618_20191018_091502.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/06/18/DAS_540618_20191018_091502.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/06/18/DAS_540618.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/06/18/DAS_540618_20191018_091502.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_514417","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/44/17/DAS_514417_20170818_111556.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/44/17/DAS_514417_20170818_111556.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/44/17/DAS_514417_20170818_111556.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/44/17/DAS_514417_20170818_111556.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/44/17/DAS_514417_20170818_111556.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/44/17/DAS_514417.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/44/17/DAS_514417_20170818_111556.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_514530","orientation":"TopViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/45/30/DAS_514530_20170818_111240.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/45/30/DAS_514530_20170818_111240.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/45/30/DAS_514530_20170818_111240.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/45/30/DAS_514530_20170818_111240.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/45/30/DAS_514530_20170818_111240.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/45/30/DAS_514530.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/45/30/DAS_514530_20170818_111240.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_514519","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/45/19/DAS_514519_20170818_111439.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/45/19/DAS_514519_20170818_111439.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/45/19/DAS_514519_20170818_111439.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/45/19/DAS_514519_20170818_111439.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/45/19/DAS_514519_20170818_111439.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/45/19/DAS_514519.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/45/19/DAS_514519_20170818_111439.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_514503","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/45/03/DAS_514503_20170818_111238.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/45/03/DAS_514503_20170818_111238.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/45/03/DAS_514503_20170818_111238.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/45/03/DAS_514503_20170818_111238.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/45/03/DAS_514503_20170818_111238.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/45/03/DAS_514503.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/45/03/DAS_514503_20170818_111238.jpg"}]}},{"key":"PRO_484593","name":{"no_NO":"Geberit myDay avløpsdeksel"},"url":"/no-NO/Geberit-myDay-avl%25C3%25B8psdeksel/PRO_484593.html","seriesName":{"no_NO":"myDay"},"numberArticles":1,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_654928","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/49/28/DAS_654928_20191018_091500.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/49/28/DAS_654928_20191018_091500.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/49/28/DAS_654928_20191018_091500.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/49/28/DAS_654928_20191018_091500.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/49/28/DAS_654928_20191018_091500.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/49/28/DAS_654928.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/49/28/DAS_654928_20191018_091500.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_573424","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/34/24/DAS_573424_20180416_153011.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/34/24/DAS_573424_20180416_153011.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/34/24/DAS_573424_20180416_153011.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/34/24/DAS_573424_20180416_153011.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/34/24/DAS_573424_20180416_153011.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/34/24/DAS_573424.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/34/24/DAS_573424_20180416_153011.jpg"}]}},{"key":"PRO_1833205","name":{"no_NO":"Geberit myDay halvsøyle"},"url":"/no-NO/Geberit-myDay-halvs%25C3%25B8yle/PRO_1833205.html","seriesName":{"no_NO":"myDay"},"numberArticles":1,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_537089","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/70/89/DAS_537089_20191018_091504.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/70/89/DAS_537089_20191018_091504.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/70/89/DAS_537089_20191018_091504.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/70/89/DAS_537089_20191018_091504.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/70/89/DAS_537089_20191018_091504.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/70/89/DAS_537089.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/70/89/DAS_537089_20191018_091504.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_573421","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/34/21/DAS_573421_20180416_153007.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/34/21/DAS_573421_20180416_153007.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/34/21/DAS_573421_20180416_153007.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/34/21/DAS_573421_20180416_153007.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/34/21/DAS_573421_20180416_153007.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/34/21/DAS_573421.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/34/21/DAS_573421_20180416_153007.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_573414","orientation":"TopViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/34/14/DAS_573414_20180416_153003.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/34/14/DAS_573414_20180416_153003.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/34/14/DAS_573414_20180416_153003.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/34/14/DAS_573414_20180416_153003.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/34/14/DAS_573414_20180416_153003.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/34/14/DAS_573414.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/34/14/DAS_573414_20180416_153003.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_573422","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/34/22/DAS_573422_20171001_173209.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/34/22/DAS_573422_20171001_173209.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/34/22/DAS_573422_20171001_173209.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/34/22/DAS_573422_20171001_173209.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/34/22/DAS_573422_20171001_173209.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/34/22/DAS_573422.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/34/22/DAS_573422_20171001_173209.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_573419","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/34/19/DAS_573419_20171001_173200.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/34/19/DAS_573419_20171001_173200.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/34/19/DAS_573419_20171001_173200.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/34/19/DAS_573419_20171001_173200.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/34/19/DAS_573419_20171001_173200.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/34/19/DAS_573419.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/34/19/DAS_573419_20171001_173200.jpg"}]}}]},"spareParts":{"list":[{"productId":"646900bb-b785-49d0-afec-24d2e90e1b59","name":"Servanter (Geberit myDay)","brandNames":"Geberit, Keramag","series":"myDay","types":null,"url":"/no-NO/spare-part/Servanter-(Geberit-myDay)/SPT_1080375.html","shareUrl":"http://catalog.geberit.no/no-NO/spare-part/SPT_1080375.html","manufactureFrom":2011,"manufactureTo":2023,"image":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/22/74/DAS_1722274_20200205_152350.jpg","sparePartArticles":{"sparePartArticlesList":[{"articleCode":"595775000","position":"1","url":"/no-NO/595775000.html","name":"Geberit myDay avløpsdeksel","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":true,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":{"ATT_245544":"6159467"}},{"articleCode":"595754000","position":"1.1","url":null,"name":"Geberit sett O-ringer for avløpsdeksel for servant (2 stk.)","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"595740000","position":"2","url":null,"name":"Geberit avløpsdeksel til servant","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null}],"attributes":{"ATT_245544":"NRF nr."}}}]},"documents":{"list":[{"description":"Miljøvaredeklarasjon","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.351.00.1_00.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Miljøvaredeklarasjon","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.405.00.1_00.pdf","languages":["FR"],"visible":false},{"description":"Miljøvaredeklarasjon","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.360.00.1_00.pdf","languages":["IT"],"visible":false},{"description":"Miljøvaredeklarasjon","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.350.00.1_00.pdf","languages":["DE"],"visible":false},{"description":"Ytelseserklæring","contentType":"TLE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/970.696.00.0_00.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Ytelseserklæring","contentType":"TLE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.680.00.0_12.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","BS","UK","SK","SL","MK","SQ","SR","SV","EN","GR","IT","ES","ET","CS","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true}]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/no-NO/pdf/product/PRO_480759","zipUrl":"/no-NO/zip/product/PRO_480759","seriesUrl":"/no-NO/series/SC1_485146","shareUrl":"http://catalog.geberit.no/no-NO/PRO_480759.html","seriesName":"myDay","showAccessoriesSection":true,"showCanBeCombinedWithSection":true,"showApplicationPurposesSection":false,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":true,"overviewtables":true,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","DOCUMENTS","OVERVIEW_TABLES","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[{"name":"Tilbehørsoversikt – Geberit myDay servanter","url":"https://cdn.data.geberit.com/overviews/NO-no/DAS_1099795.pdf"}]}}
Last ned CAD-tegninger
Avbryt

Tekniske data

  • Materiale
    Porselen

Egenskaper
Help Icons
Klikk på en egenskap for å søke etter flere produkter

Leveranseomfang

  • Avløpsdeksel

Bestilles separat
  • Servanttilkopling

Tilbehør

Tilbehørsoversikter

Kan kombineres med

{"list":[{"description":"Miljøvaredeklarasjon","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.351.00.1_00.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Miljøvaredeklarasjon","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.405.00.1_00.pdf","languages":["FR"],"visible":false},{"description":"Miljøvaredeklarasjon","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.360.00.1_00.pdf","languages":["IT"],"visible":false},{"description":"Miljøvaredeklarasjon","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.350.00.1_00.pdf","languages":["DE"],"visible":false},{"description":"Ytelseserklæring","contentType":"TLE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/970.696.00.0_00.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Ytelseserklæring","contentType":"TLE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.680.00.0_12.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","BS","UK","SK","SL","MK","SQ","SR","SV","EN","GR","IT","ES","ET","CS","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true}]}

Reservedeler

Det har oppstått en feil ved Geberit ID-tjenestene. Prøv å logge deg inn igjen.