Geberit NO
Informasjon

Du bruker en eldre nettleser som vi ikke lenger støtter, og dermed vil du ikke lenger kunne bruke alle funksjonene. Vi anbefaler deg å bruke en oppdatert nettleser når du besøker nettkatalogen vår.

Lukk
Systemer
Serier
Nyheter
Opprett ny liste
Avbryt
Meldingen din er sendt.
Lukk

Geberit Renova Compact underskap for servant, med én dør

Ny
Nye artikler tilgjengelige fra : 01.04.2021

Geberit Renova Compact underskap for servant, med én dør

Finn reservedeler
Finn dokumenter
Kontaktskjema

Artikler (2)

{"productId":"PRO_1607154","name":"Geberit Renova Compact underskap for servant, med én dør","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1713354","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/33/54/DAS_1713354_20210218_081317.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/33/54/DAS_1713354_20210218_081317.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/33/54/DAS_1713354_20210218_081317.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/33/54/DAS_1713354_20210218_081317.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/33/54/DAS_1713354_20210218_081317.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/33/54/DAS_1713354.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/33/54/DAS_1713354_20210218_081317.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_443522","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/35/22/DAS_443522_20190131_083737.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/35/22/DAS_443522_20190131_083737.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/35/22/DAS_443522_20190131_083737.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/35/22/DAS_443522_20190131_083737.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/35/22/DAS_443522_20190131_083737.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/35/22/DAS_443522.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/35/22/DAS_443522_20190131_083737.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_443520","orientation":"TopViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/35/20/DAS_443520_20170608_162730.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/35/20/DAS_443520_20170608_162730.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/35/20/DAS_443520_20170608_162730.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/35/20/DAS_443520_20170608_162730.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/35/20/DAS_443520_20170608_162730.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/35/20/DAS_443520.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/35/20/DAS_443520_20170608_162730.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_443518","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/35/18/DAS_443518_20170608_162956.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/35/18/DAS_443518_20170608_162956.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/35/18/DAS_443518_20170608_162956.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/35/18/DAS_443518_20170608_162956.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/35/18/DAS_443518_20170608_162956.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/35/18/DAS_443518.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/35/18/DAS_443518_20170608_162956.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_443519","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/35/19/DAS_443519_20170608_163833.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/35/19/DAS_443519_20170608_163833.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/35/19/DAS_443519_20170608_163833.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/35/19/DAS_443519_20170608_163833.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/35/19/DAS_443519_20170608_163833.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/35/19/DAS_443519.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/35/19/DAS_443519_20170608_163833.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_469822","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/98/22/DAS_469822_20210218_081309.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/98/22/DAS_469822_20210218_081309.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/98/22/DAS_469822_20210218_081309.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/98/22/DAS_469822_20210218_081309.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/98/22/DAS_469822_20210218_081309.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/98/22/DAS_469822.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/98/22/DAS_469822_20210218_081309.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":"Ny","from":{"no_NO":"01.04.2021"},"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"862045000","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/33/54/DAS_1713354_20210218_081317.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_245544","value":"7039615","rawValue":"7039615","unit":[]},{"attributeId":"ATT_459792","value":"Skapskrog: hvit / lakkert matt<br/>Front: hvit / lakkert høyblank","rawValue":"Skapskrog: hvit / lakkert matt<br/>Front: hvit / lakkert høyblank","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"40 cm","rawValue":"40","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_368787","value":"45 cm","rawValue":"45","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"60.4 cm","rawValue":"60.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"34 cm","rawValue":"34","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":"Ny","from":{"no_NO":"01.04.2021"},"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"variantId":"PRO_1607154_862045000","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/no-NO/zip/cad-drawings/article/862045000","zipPhotosDrawingsLink":"/no-NO/zip/photos-drawings/article/862045000","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"862046000","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/98/22/DAS_469822_20210218_081309.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_245544","value":"7039616","rawValue":"7039616","unit":[]},{"attributeId":"ATT_459792","value":"Skapskrog: lysegrått / lakkert matt<br/>Front: lysegrå / lakkert høyblank","rawValue":"Skapskrog: lysegrått / lakkert matt<br/>Front: lysegrå / lakkert høyblank","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"40 cm","rawValue":"40","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_368787","value":"45 cm","rawValue":"45","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"60.4 cm","rawValue":"60.4","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"34 cm","rawValue":"34","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":"Ny","from":{"no_NO":"01.04.2021"},"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"variantId":"PRO_1607154_862046000","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/no-NO/zip/cad-drawings/article/862046000","zipPhotosDrawingsLink":"/no-NO/zip/photos-drawings/article/862046000","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}}],"attributesList":[{"attributeId":"ATT_245544","name":"NRF nr.","type":"essential"},{"attributeId":"ATT_459792","name":"Farge / overflate","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10931","name":"B","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_368787","name":"Bredde servant","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10951","name":"H","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_380239","name":"T","type":"technical"}],"articlesListSize":2},"technicalDataList":{"list":[{"name":"Materiale","value":"Høykomprimert trelags tresponplate","sequence":1290}]},"additionalInformation":{"list":[]},"scopeOfDelivery":{"included":[{"name":"Underskap for servant","url":null,"sequence":1},{"name":"Monteringsmateriell","url":null,"sequence":10}],"notIncluded":[],"hasScopeOfDelivery":true},"characteristics":{"list":[{"name":"Vegghengt","url":"/no-NO/products/search?characteristics=RAT_328259","sequence":10},{"name":"Med én dør","url":"/no-NO/products/search?characteristics=RAT_331925","sequence":30},{"name":"Åpnes ved hjelp av håndtak","url":"/no-NO/products/search?characteristics=RAT_322663","sequence":40},{"name":"Dør med dempingsmekanisme","url":"/no-NO/products/search?characteristics=RAT_387783","sequence":60},{"name":"Med én flyttbar hylle","url":"/no-NO/products/search?characteristics=RAT_456306","sequence":80},{"name":"Vendbar dør på venstre eller høyre side","url":"/no-NO/products/search?characteristics=RAT_318024","sequence":140},{"name":"Fuktbestandig","url":"/no-NO/products/search?characteristics=RAT_318026","sequence":155},{"name":"Kan utstyres med støtteben","url":"/no-NO/products/search?characteristics=RAT_322647","sequence":160},{"name":"Front av MDF","url":"/no-NO/products/search?characteristics=RAT_442596","sequence":175},{"name":"Leveres ferdigmontert","url":"/no-NO/products/search?characteristics=RAT_379232","sequence":230}]},"applicationPurposes":{"list":[]},"accessories":{"list":[{"key":"PRO_442572","name":{"no_NO":"Geberit sett støtteben"},"url":"/no-NO/Geberit-sett-st%25C3%25B8tteben/PRO_442572.html","seriesName":null,"numberArticles":1,"state":{"indicator":"Ny","from":{"no_NO":"01.04.2021"},"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_510562","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/05/62/DAS_510562_20170925_153215.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/05/62/DAS_510562_20170925_153215.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/05/62/DAS_510562_20170925_153215.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/05/62/DAS_510562_20170925_153215.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/05/62/DAS_510562_20170925_153215.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/05/62/DAS_510562.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/05/62/DAS_510562_20170925_153215.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_474089","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/40/89/DAS_474089_20171129_094044.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/40/89/DAS_474089_20171129_094044.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/40/89/DAS_474089_20171129_094044.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/40/89/DAS_474089_20171129_094044.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/40/89/DAS_474089_20171129_094044.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/40/89/DAS_474089.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/40/89/DAS_474089_20171129_094044.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_474086","orientation":"TopViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/40/86/DAS_474086_20170609_074903.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/40/86/DAS_474086_20170609_074903.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/40/86/DAS_474086_20170609_074903.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/40/86/DAS_474086_20170609_074903.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/40/86/DAS_474086_20170609_074903.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/40/86/DAS_474086.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/40/86/DAS_474086_20170609_074903.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_474088","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/40/88/DAS_474088_20171129_094148.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/40/88/DAS_474088_20171129_094148.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/40/88/DAS_474088_20171129_094148.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/40/88/DAS_474088_20171129_094148.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/40/88/DAS_474088_20171129_094148.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/40/88/DAS_474088.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/40/88/DAS_474088_20171129_094148.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1793862","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/38/62/DAS_1793862_20210407_094723.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/38/62/DAS_1793862_20210407_094723.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/38/62/DAS_1793862_20210407_094723.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/38/62/DAS_1793862_20210407_094723.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/38/62/DAS_1793862_20210407_094723.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/38/62/DAS_1793862.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/38/62/DAS_1793862_20210407_094723.jpg"}]}},{"key":"PRO_1832812","name":{"no_NO":"Geberit magnetholder"},"url":"/no-NO/Geberit-magnetholder/PRO_1832812.html","seriesName":null,"numberArticles":1,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_469590","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/95/90/DAS_469590_20170925_153439.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/95/90/DAS_469590_20170925_153439.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/95/90/DAS_469590_20170925_153439.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/95/90/DAS_469590_20170925_153439.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/95/90/DAS_469590_20170925_153439.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/95/90/DAS_469590.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/95/90/DAS_469590_20170925_153439.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_473712","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/37/12/DAS_473712_20170608_165408.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/37/12/DAS_473712_20170608_165408.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/37/12/DAS_473712_20170608_165408.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/37/12/DAS_473712_20170608_165408.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/37/12/DAS_473712_20170608_165408.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/37/12/DAS_473712.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/37/12/DAS_473712_20170608_165408.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_473709","orientation":"TopViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/37/09/DAS_473709_20170608_165342.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/37/09/DAS_473709_20170608_165342.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/37/09/DAS_473709_20170608_165342.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/37/09/DAS_473709_20170608_165342.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/37/09/DAS_473709_20170608_165342.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/37/09/DAS_473709.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/37/09/DAS_473709_20170608_165342.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_473711","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/37/11/DAS_473711_20170614_164046.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/37/11/DAS_473711_20170614_164046.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/37/11/DAS_473711_20170614_164046.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/37/11/DAS_473711_20170614_164046.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/37/11/DAS_473711_20170614_164046.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/37/11/DAS_473711.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/37/11/DAS_473711_20170614_164046.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_473710","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/37/10/DAS_473710_20170614_164143.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/37/10/DAS_473710_20170614_164143.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/37/10/DAS_473710_20170614_164143.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/37/10/DAS_473710_20170614_164143.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/37/10/DAS_473710_20170614_164143.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/37/10/DAS_473710.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/37/10/DAS_473710_20170614_164143.jpg"}]}},{"key":"PRO_450189","name":{"no_NO":"Geberit stikkontaktelement"},"url":"/no-NO/Geberit-stikkontaktelement/PRO_450189.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_465687","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/56/87/DAS_465687_20170925_153443.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/56/87/DAS_465687_20170925_153443.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/56/87/DAS_465687_20170925_153443.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/56/87/DAS_465687_20170925_153443.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/56/87/DAS_465687_20170925_153443.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/56/87/DAS_465687.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/56/87/DAS_465687_20170925_153443.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_473677","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/36/77/DAS_473677_20170608_164332.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/36/77/DAS_473677_20170608_164332.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/36/77/DAS_473677_20170608_164332.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/36/77/DAS_473677_20170608_164332.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/36/77/DAS_473677_20170608_164332.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/36/77/DAS_473677.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/36/77/DAS_473677_20170608_164332.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_473674","orientation":"TopViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/36/74/DAS_473674_20170608_164305.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/36/74/DAS_473674_20170608_164305.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/36/74/DAS_473674_20170608_164305.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/36/74/DAS_473674_20170608_164305.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/36/74/DAS_473674_20170608_164305.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/36/74/DAS_473674.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/36/74/DAS_473674_20170608_164305.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_473676","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/36/76/DAS_473676_20170608_164328.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/36/76/DAS_473676_20170608_164328.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/36/76/DAS_473676_20170608_164328.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/36/76/DAS_473676_20170608_164328.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/36/76/DAS_473676_20170608_164328.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/36/76/DAS_473676.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/36/76/DAS_473676_20170608_164328.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_473675","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/36/75/DAS_473675_20170608_164324.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/36/75/DAS_473675_20170608_164324.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/36/75/DAS_473675_20170608_164324.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/36/75/DAS_473675_20170608_164324.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/36/75/DAS_473675_20170608_164324.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/36/75/DAS_473675.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/36/75/DAS_473675_20170608_164324.jpg"}]}},{"key":"PRO_450191","name":{"no_NO":"Geberit stikkontaktelement med USB-tilkopling"},"url":"/no-NO/Geberit-stikkontaktelement-med-USB-tilkopling/PRO_450191.html","seriesName":null,"numberArticles":1,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_465688","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/56/88/DAS_465688_20170925_153447.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/56/88/DAS_465688_20170925_153447.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/56/88/DAS_465688_20170925_153447.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/56/88/DAS_465688_20170925_153447.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/56/88/DAS_465688_20170925_153447.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/56/88/DAS_465688.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/56/88/DAS_465688_20170925_153447.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_473682","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/36/82/DAS_473682_20170608_164508.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/36/82/DAS_473682_20170608_164508.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/36/82/DAS_473682_20170608_164508.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/36/82/DAS_473682_20170608_164508.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/36/82/DAS_473682_20170608_164508.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/36/82/DAS_473682.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/36/82/DAS_473682_20170608_164508.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_473679","orientation":"TopViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/36/79/DAS_473679_20170608_164340.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/36/79/DAS_473679_20170608_164340.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/36/79/DAS_473679_20170608_164340.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/36/79/DAS_473679_20170608_164340.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/36/79/DAS_473679_20170608_164340.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/36/79/DAS_473679.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/36/79/DAS_473679_20170608_164340.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_473681","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/36/81/DAS_473681_20170608_164445.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/36/81/DAS_473681_20170608_164445.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/36/81/DAS_473681_20170608_164445.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/36/81/DAS_473681_20170608_164445.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/36/81/DAS_473681_20170608_164445.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/36/81/DAS_473681.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/36/81/DAS_473681_20170608_164445.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_473680","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/36/80/DAS_473680_20170608_164424.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/36/80/DAS_473680_20170608_164424.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/36/80/DAS_473680_20170608_164424.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/36/80/DAS_473680_20170608_164424.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/36/80/DAS_473680_20170608_164424.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/36/80/DAS_473680.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/36/80/DAS_473680_20170608_164424.jpg"}]}}]},"canBeCombinedWith":{"list":[{"key":"PRO_449827","name":{"no_NO":"Geberit Renova Compact servant"},"url":"/no-NO/Geberit-Renova-Compact-servant/PRO_449827.html","seriesName":{"no_NO":"Renova Compact"},"numberArticles":2,"state":{"indicator":"Ny","from":{"no_NO":"01.04.2021"},"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_477866","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/78/66/DAS_477866_20190624_164709.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/78/66/DAS_477866_20190624_164709.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/78/66/DAS_477866_20190624_164709.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/78/66/DAS_477866_20190624_164709.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/78/66/DAS_477866_20190624_164709.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/78/66/DAS_477866.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/78/66/DAS_477866_20190624_164709.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_472713","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/27/13/DAS_472713_20170622_104750.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/27/13/DAS_472713_20170622_104750.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/27/13/DAS_472713_20170622_104750.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/27/13/DAS_472713_20170622_104750.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/27/13/DAS_472713_20170622_104750.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/27/13/DAS_472713.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/27/13/DAS_472713_20170622_104750.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_472736","orientation":"TopViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/27/36/DAS_472736_20170622_104540.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/27/36/DAS_472736_20170622_104540.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/27/36/DAS_472736_20170622_104540.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/27/36/DAS_472736_20170622_104540.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/27/36/DAS_472736_20170622_104540.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/27/36/DAS_472736.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/27/36/DAS_472736_20170622_104540.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_472709","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/27/09/DAS_472709_20190930_123549.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/27/09/DAS_472709_20190930_123549.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/27/09/DAS_472709_20190930_123549.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/27/09/DAS_472709_20190930_123549.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/27/09/DAS_472709_20190930_123549.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/27/09/DAS_472709.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/27/09/DAS_472709_20190930_123549.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_472771","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/27/71/DAS_472771_20170622_104545.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/27/71/DAS_472771_20170622_104545.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/27/71/DAS_472771_20170622_104545.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/27/71/DAS_472771_20170622_104545.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/27/71/DAS_472771_20170622_104545.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/27/71/DAS_472771.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/27/71/DAS_472771_20170622_104545.jpg"}]}},{"key":"PRO_1031776","name":{"no_NO":"Geberit Renova Compact lysspeil"},"url":"/no-NO/Geberit-Renova-Compact-lysspeil/PRO_1031776.html","seriesName":{"no_NO":"Renova Compact"},"numberArticles":3,"state":{"indicator":"Ny","from":{"no_NO":"01.04.2021"},"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1099765","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/97/65/DAS_1099765_20180904_082627.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/97/65/DAS_1099765_20180904_082627.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/97/65/DAS_1099765_20180904_082627.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/97/65/DAS_1099765_20180904_082627.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/97/65/DAS_1099765_20180904_082627.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/97/65/DAS_1099765.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/97/65/DAS_1099765_20180904_082627.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1080891","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/08/91/DAS_1080891_20180713_104558.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/08/91/DAS_1080891_20180713_104558.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/08/91/DAS_1080891_20180713_104558.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/08/91/DAS_1080891_20180713_104558.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/08/91/DAS_1080891_20180713_104558.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/08/91/DAS_1080891.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/08/91/DAS_1080891_20180713_104558.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1080823","orientation":"TopViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/08/23/DAS_1080823_20180713_092739.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/08/23/DAS_1080823_20180713_092739.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/08/23/DAS_1080823_20180713_092739.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/08/23/DAS_1080823_20180713_092739.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/08/23/DAS_1080823_20180713_092739.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/08/23/DAS_1080823.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/08/23/DAS_1080823_20180713_092739.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1081035","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/10/35/DAS_1081035_20190409_150643.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/10/35/DAS_1081035_20190409_150643.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/10/35/DAS_1081035_20190409_150643.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/10/35/DAS_1081035_20190409_150643.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/10/35/DAS_1081035_20190409_150643.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/10/35/DAS_1081035.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/10/35/DAS_1081035_20190409_150643.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1081036","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/10/36/DAS_1081036_20180713_103353.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/10/36/DAS_1081036_20180713_103353.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/10/36/DAS_1081036_20180713_103353.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/10/36/DAS_1081036_20180713_103353.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/10/36/DAS_1081036_20180713_103353.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/10/36/DAS_1081036.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/10/36/DAS_1081036_20180713_103353.jpg"}]}}]},"spareParts":{"list":[{"productId":"52a3a3fb-d4db-4a59-bea1-bef10783c4a0","name":"Underskap til servant, med én dør (Geberit Renova Compact, Renova Nr. 1 Comprimo, Prima Style, Selnova Compact, 320, E200)","brandNames":"Geberit, Twyford, Sphinx, Keramag, Allia","series":"320, E200, Prima Style, Renova Compact, Renova Nr. 1 Comprimo, Selnova Compact","types":null,"url":"/no-NO/spare-part/Underskap-til-servant,-med-%25C3%25A9n-d%25C3%25B8r-(Geberit-Renova-Compact,-Renova-Nr.-1-Comprimo,-Prima-Style,-Selnova-Compact,-320,-E200)/SPT_1082802.html","shareUrl":"http://catalog.geberit.no/no-NO/spare-part/SPT_1082802.html","manufactureFrom":2013,"manufactureTo":null,"image":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/15/92/DAS_1691592_20211007_152005.jpg","sparePartArticles":{"sparePartArticlesList":[{"articleCode":"597417000","position":"2","url":null,"name":"Geberit sett festekroker og skruer (2 stk.)","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":"243.823.00.1"},"attributeValues":null},{"articleCode":"245.103.00.1","position":"5","url":null,"name":"Geberit deksel til underskap til servant: B=45cm","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"595583000","position":"5","url":null,"name":"Geberit deksel til underskap til servant: B=40cm","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"595587000","position":"5","url":null,"name":"Geberit deksel til underskap til servant: B=45cm","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"169620CPLBP","position":"6","url":null,"name":"Geberit dør til underskap til servant: B=40cm, pacific blue","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"245.104.01.1","position":"6","url":null,"name":"Geberit dør til underskap til servant: B=45cm, Hvit / Lakkert høyblank","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"245.104.42.1","position":"6","url":null,"name":"Geberit dør til underskap til servant: B=45cm, Lysegrå / Lakkert høyblank","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"595581000","position":"6","url":null,"name":"Geberit dør til underskap til servant: B=40cm, Hvit","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"595582000","position":"6","url":null,"name":"Geberit dør til underskap til servant: B=40cm, Lysegrå","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"595585000","position":"6","url":null,"name":"Geberit dør til underskap til servant: B=45cm, Hvit","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"595586000","position":"6","url":null,"name":"Geberit dør til underskap til servant: B=45cm, Lysegrå","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"595584000","position":"7","url":null,"name":"Geberit håndtak til underskap til servant: Bredde servant=40cm","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"595588000","position":"7","url":null,"name":"Geberit håndtak til underskap til servant: Bredde servant=45cm","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"595506000","position":"8","url":null,"name":"Geberit sett dekkapper (2 stk.)","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"596947000","position":"9","url":null,"name":"Geberit hengsel","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"596917000","position":"9.1","url":null,"name":"Geberit bunnplate til hengsel","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"245.105.01.1","position":"10","url":null,"name":"Geberit flyttbar hylle til underskap til servant: B=40cm, Hvit / Melaminbelagt","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"245.105.42.1","position":"10","url":null,"name":"Geberit flyttbar hylle til underskap til servant: B=40cm, Lysegrå / Melaminbelagt","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"245.106.01.1","position":"10","url":null,"name":"Geberit flyttbar hylle til underskap til servant: B=45cm, Hvit / Melaminbelagt","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"245.106.42.1","position":"10","url":null,"name":"Geberit flyttbar hylle til underskap til servant: B=45cm, Lysegrå / Melaminbelagt","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"245.107.01.1","position":"10","url":null,"name":"Geberit flyttbar hylle til underskap til servant: B=45cm, Hvit / Melaminbelagt","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"245.107.42.1","position":"10","url":null,"name":"Geberit flyttbar hylle til underskap til servant: B=45cm, Lysegrå / Melaminbelagt","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"595611000","position":"10","url":null,"name":"Geberit flyttbar hylle til underskap til servant: B=40cm, Hvit","remarks":"Manufactured before 2021","isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"595612000","position":"10","url":null,"name":"Geberit flyttbar hylle til underskap til servant: B=40cm, Lysegrå","remarks":"Manufactured before 2021","isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"595613000","position":"10","url":null,"name":"Geberit flyttbar hylle til underskap til servant: B=45cm, Hvit","remarks":"Manufactured before 2021","isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"595614000","position":"10","url":null,"name":"Geberit flyttbar hylle til underskap til servant: B=45cm, Lysegrå","remarks":"Manufactured before 2021","isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"244.433.00.1","position":"11","url":null,"name":"Geberit sett hyllefester (4 stk.)","remarks":"Manufactured before 2021","isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":"243.803.00.1"},"attributeValues":null},{"articleCode":"245.102.00.1","position":"11","url":null,"name":"Geberit sett skapopphengere til underskap: d=3mm","remarks":"From year of manufacture 2021","isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"244.428.00.1","position":"12","url":null,"name":"Geberit sett monteringsvinkler (2 stk.)","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":"Z4007451"},"attributeValues":null},{"articleCode":"598933000","position":"13","url":null,"name":"Geberit sett dekkapper (4 stk.): d=5mm, Hvit","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"244.435.00.1","position":"14","url":null,"name":"Geberit sett dekkapper til plugghull (12 stk.): Lava, d=5mm","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":"595402000"},"attributeValues":null},{"articleCode":"244.447.00.1","position":"15","url":null,"name":"Geberit sett buffer til dør og skuffefront (4 stk.): d=6mm","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null}],"attributes":{"replacementFor":"Erstatning for","remarks":"Merknader"}}}]},"documents":{"list":[{"description":"Monteringsanvisning","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.417.00.0_03.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ZH","ES","ET","CS","AR","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true},{"description":"Veiledning for stell","contentType":"TPA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/967.771.00.0_03.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ZH","ES","ET","CS","AR","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true}]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/no-NO/pdf/product/PRO_1607154","zipUrl":"/no-NO/zip/product/PRO_1607154","seriesUrl":"/no-NO/series/SC1_452444","shareUrl":"http://catalog.geberit.no/no-NO/PRO_1607154.html","seriesName":"Renova Compact","showAccessoriesSection":true,"showCanBeCombinedWithSection":true,"showApplicationPurposesSection":false,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":true,"overviewtables":true,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","DOCUMENTS","OVERVIEW_TABLES","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[{"name":"Tilbehørsoversikt – Geberit Renova Compact baderomsmøbler","url":"https://cdn.data.geberit.com/overviews/NO-no/DAS_1144616.pdf"}]}}
Last ned CAD-tegninger
Avbryt

Tekniske data

  • Materiale
    Høykomprimert trelags tresponplate

Egenskaper
Help Icons
Klikk på en egenskap for å søke etter flere produkter

Leveranseomfang

  • Underskap for servant
  • Monteringsmateriell

Tilbehør

X
X
X
X
X
Nye artikler tilgjengelige fra : 01.04.2021
Ny
Tilbehørsoversikter

Kan kombineres med

X
X
X
X
X
Nye artikler tilgjengelige fra : 01.04.2021
Ny
Renova Compact
X
X
X
X
X
Nye artikler tilgjengelige fra : 01.04.2021
Ny
Renova Compact
{"list":[{"description":"Monteringsanvisning","contentType":"TMA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.417.00.0_03.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ZH","ES","ET","CS","AR","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true},{"description":"Veiledning for stell","contentType":"TPA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/967.771.00.0_03.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","SK","SL","SR","SV","EN","IS","GR","IT","ZH","ES","ET","CS","AR","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true}]}

Reservedeler

Det har oppstått en feil ved Geberit ID-tjenestene. Prøv å logge deg inn igjen.