Geberit NO
Informasjon

Du bruker en eldre nettleser som vi ikke lenger støtter, og dermed vil du ikke lenger kunne bruke alle funksjonene. Vi anbefaler deg å bruke en oppdatert nettleser når du besøker nettkatalogen vår.

Lukk
Systemer
Serier
Nyheter
Opprett ny liste
Avbryt
Meldingen din er sendt.
Lukk

Geberit Renova Compact hjørneservant

Ny
Nye artikler tilgjengelige fra : 01.04.2021

Geberit Renova Compact hjørneservant

Finn dokumenter
Kontaktskjema

Artikler (2)

{"productId":"PRO_449840","name":"Geberit Renova Compact hjørneservant","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_469827","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/98/27/DAS_469827_20180920_101338.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/98/27/DAS_469827_20180920_101338.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/98/27/DAS_469827_20180920_101338.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/98/27/DAS_469827_20180920_101338.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/98/27/DAS_469827_20180920_101338.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/98/27/DAS_469827.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/98/27/DAS_469827_20180920_101338.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_472498","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/24/98/DAS_472498_20170606_105253.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/24/98/DAS_472498_20170606_105253.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/24/98/DAS_472498_20170606_105253.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/24/98/DAS_472498_20170606_105253.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/24/98/DAS_472498_20170606_105253.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/24/98/DAS_472498.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/24/98/DAS_472498_20170606_105253.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_472495","orientation":"TopViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/24/95/DAS_472495_20180416_152527.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/24/95/DAS_472495_20180416_152527.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/24/95/DAS_472495_20180416_152527.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/24/95/DAS_472495_20180416_152527.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/24/95/DAS_472495_20180416_152527.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/24/95/DAS_472495.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/24/95/DAS_472495_20180416_152527.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_472497","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/24/97/DAS_472497_20170606_105247.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/24/97/DAS_472497_20170606_105247.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/24/97/DAS_472497_20170606_105247.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/24/97/DAS_472497_20170606_105247.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/24/97/DAS_472497_20170606_105247.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/24/97/DAS_472497.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/24/97/DAS_472497_20170606_105247.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_472496","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/24/96/DAS_472496_20210218_075418.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/24/96/DAS_472496_20210218_075418.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/24/96/DAS_472496_20210218_075418.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/24/96/DAS_472496_20210218_075418.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/24/96/DAS_472496_20210218_075418.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/24/96/DAS_472496.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/24/96/DAS_472496_20210218_075418.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":"Ny","from":{"no_NO":"01.04.2021"},"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"226150000","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/98/27/DAS_469827_20180920_101338.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_245544","value":"6157105","rawValue":"6157105","unit":[]},{"attributeId":"ATT_459792","value":"Hvit","rawValue":"Hvit","unit":[]},{"attributeId":"ATT_324838","value":"Midten","rawValue":"Midten","unit":[]},{"attributeId":"ATT_324840","value":"Synlig","rawValue":"Synlig","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"69.5 cm","rawValue":"69.5","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_368788","value":"69 cm","rawValue":"69","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"15.5 cm","rawValue":"15.5","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"61.5 cm","rawValue":"61.5","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":"Ny","from":{"no_NO":"01.04.2021"},"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"variantId":"PRO_449840_226150000","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/no-NO/zip/cad-drawings/article/226150000","zipPhotosDrawingsLink":"/no-NO/zip/photos-drawings/article/226150000","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"226150600","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/98/27/DAS_469827_20180920_101338.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_245544","value":"6157106","rawValue":"6157106","unit":[]},{"attributeId":"ATT_459792","value":"Hvit / KeraTect","rawValue":"Hvit / KeraTect","unit":[]},{"attributeId":"ATT_324838","value":"Midten","rawValue":"Midten","unit":[]},{"attributeId":"ATT_324840","value":"Synlig","rawValue":"Synlig","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"69.5 cm","rawValue":"69.5","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_368788","value":"69 cm","rawValue":"69","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"15.5 cm","rawValue":"15.5","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"61.5 cm","rawValue":"61.5","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":"Ny","from":{"no_NO":"01.04.2021"},"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"variantId":"PRO_449840_226150600","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/no-NO/zip/cad-drawings/article/226150600","zipPhotosDrawingsLink":"/no-NO/zip/photos-drawings/article/226150600","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}}],"attributesList":[{"attributeId":"ATT_245544","name":"NRF nr.","type":"essential"},{"attributeId":"ATT_459792","name":"Farge / overflate","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_324838","name":"Kranhull","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_324840","name":"Overløp","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10931","name":"B","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_368788","name":"Bredde underskap","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10951","name":"H","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_380239","name":"T","type":"technical"}],"articlesListSize":2},"technicalDataList":{"list":[{"name":"Materiale","value":"Porselen","sequence":1290}]},"additionalInformation":{"list":[]},"scopeOfDelivery":{"included":[],"notIncluded":[],"hasScopeOfDelivery":false},"characteristics":{"list":[{"name":"Kan monteres med servantskap","url":"/no-NO/products/search?characteristics=RAT_331919","sequence":10}]},"applicationPurposes":{"list":[{"name":"For hjørnemontasje","url":"/no-NO/products/search?application_purposes=RAT_102010","sequence":30},{"name":"Egnet for montering i små baderom og gjestetoalett","url":"/no-NO/products/search?application_purposes=RAT_317696","sequence":40}]},"accessories":{"list":[{"key":"PRO_145876","name":{"no_NO":"Geberit dykkrørvannlås for servant, horisontalt utløp"},"url":"/no-NO/Geberit-dykkr%25C3%25B8rvannl%25C3%25A5s-for-servant,-horisontalt-utl%25C3%25B8p/PRO_145876.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":"Ny","from":{"no_NO":"01.09.2021"},"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_470136","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/01/36/DAS_470136_20170925_163504.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/01/36/DAS_470136_20170925_163504.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/01/36/DAS_470136_20170925_163504.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/01/36/DAS_470136_20170925_163504.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/01/36/DAS_470136_20170925_163504.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/01/36/DAS_470136.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/01/36/DAS_470136_20170925_163504.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_148672","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/86/72/DAS_148672_20180705_145649.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/86/72/DAS_148672_20180705_145649.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/86/72/DAS_148672_20180705_145649.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/86/72/DAS_148672_20180705_145649.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/86/72/DAS_148672_20180705_145649.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/86/72/DAS_148672.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/86/72/DAS_148672_20180705_145649.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_101986","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/19/86/DAS_101986_20180705_145221.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/19/86/DAS_101986_20180705_145221.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/19/86/DAS_101986_20180705_145221.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/19/86/DAS_101986_20180705_145221.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/19/86/DAS_101986_20180705_145221.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/19/86/DAS_101986.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/19/86/DAS_101986_20180705_145221.jpg"}]}},{"key":"PRO_185224","name":{"no_NO":"Geberit dykkrørvannlås for servant, kompaktmodell, horisontalt utløp"},"url":"/no-NO/Geberit-dykkr%25C3%25B8rvannl%25C3%25A5s-for-servant,-kompaktmodell,-horisontalt-utl%25C3%25B8p/PRO_185224.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1448645","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/86/45/DAS_1448645.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_186800","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/68/00/DAS_186800.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_186799","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/67/99/DAS_186799.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg"}]}}]},"canBeCombinedWith":{"list":[{"key":"PRO_1101742","name":{"no_NO":"Geberit Renova Compact underskap for hjørneservant, med to dører"},"url":"/no-NO/Geberit-Renova-Compact-underskap-for-hj%25C3%25B8rneservant,-med-to-d%25C3%25B8rer/PRO_1101742.html","seriesName":{"no_NO":"Renova Compact"},"numberArticles":2,"state":{"indicator":"Ny","from":{"no_NO":"01.04.2021"},"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1765575","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/55/75/DAS_1765575_20200330_152640.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/55/75/DAS_1765575_20200330_152640.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/55/75/DAS_1765575_20200330_152640.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/55/75/DAS_1765575_20200330_152640.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/55/75/DAS_1765575_20200330_152640.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/55/75/DAS_1765575.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/55/75/DAS_1765575_20200330_152640.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_473607","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/36/07/DAS_473607_20170622_104535.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/36/07/DAS_473607_20170622_104535.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/36/07/DAS_473607_20170622_104535.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/36/07/DAS_473607_20170622_104535.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/36/07/DAS_473607_20170622_104535.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/36/07/DAS_473607.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/36/07/DAS_473607_20170622_104535.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_473606","orientation":"TopViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/36/06/DAS_473606_20170622_104511.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/36/06/DAS_473606_20170622_104511.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/36/06/DAS_473606_20170622_104511.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/36/06/DAS_473606_20170622_104511.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/36/06/DAS_473606_20170622_104511.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/36/06/DAS_473606.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/36/06/DAS_473606_20170622_104511.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_473612","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/36/12/DAS_473612_20170622_104519.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/36/12/DAS_473612_20170622_104519.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/36/12/DAS_473612_20170622_104519.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/36/12/DAS_473612_20170622_104519.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/36/12/DAS_473612_20170622_104519.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/36/12/DAS_473612.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/36/12/DAS_473612_20170622_104519.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_473653","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/36/53/DAS_473653_20170622_104516.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/36/53/DAS_473653_20170622_104516.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/36/53/DAS_473653_20170622_104516.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/36/53/DAS_473653_20170622_104516.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/36/53/DAS_473653_20170622_104516.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/36/53/DAS_473653.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/36/53/DAS_473653_20170622_104516.jpg"}]}}]},"spareParts":{"list":[]},"documents":{"list":[{"description":"Miljøvaredeklarasjon","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.350.00.1_00.pdf","languages":["DE"],"visible":false},{"description":"Miljøvaredeklarasjon","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.405.00.1_00.pdf","languages":["FR"],"visible":false},{"description":"Miljøvaredeklarasjon","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.360.00.1_00.pdf","languages":["IT"],"visible":false},{"description":"Miljøvaredeklarasjon","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.351.00.1_00.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Ytelseserklæring","contentType":"TLE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.680.00.0_12.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","BS","UK","SK","SL","MK","SQ","SR","SV","EN","GR","IT","ES","ET","CS","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true}]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/no-NO/pdf/product/PRO_449840","zipUrl":"/no-NO/zip/product/PRO_449840","seriesUrl":"/no-NO/series/SC1_452444","shareUrl":"http://catalog.geberit.no/no-NO/PRO_449840.html","seriesName":"Renova Compact","showAccessoriesSection":true,"showCanBeCombinedWithSection":true,"showApplicationPurposesSection":true,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":true,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","DOCUMENTS","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[]}}
Last ned CAD-tegninger
Avbryt

Tekniske data

  • Materiale
    Porselen

Bruksformål
Klikk på et bruksformål for å søke etter flere produkter

Egenskaper
Help Icons
Klikk på en egenskap for å søke etter flere produkter

Tilbehør

Kan kombineres med

X
X
X
X
X
Nye artikler tilgjengelige fra : 01.04.2021
Ny
Renova Compact
{"list":[{"description":"Miljøvaredeklarasjon","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.350.00.1_00.pdf","languages":["DE"],"visible":false},{"description":"Miljøvaredeklarasjon","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.405.00.1_00.pdf","languages":["FR"],"visible":false},{"description":"Miljøvaredeklarasjon","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.360.00.1_00.pdf","languages":["IT"],"visible":false},{"description":"Miljøvaredeklarasjon","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.351.00.1_00.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Ytelseserklæring","contentType":"TLE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.680.00.0_12.pdf","languages":["DE","NO","FI","RU","PT","BG","LT","HR","LV","FR","HU","BS","UK","SK","SL","MK","SQ","SR","SV","EN","GR","IT","ES","ET","CS","PL","RO","DA","NL","TR"],"visible":true}]}
Det har oppstått en feil ved Geberit ID-tjenestene. Prøv å logge deg inn igjen.